دستگاه برش پروفیل تکسر

دستگاه برش پروفیل ارنک لر (ORNEK LER)

کارکرد دستگاه  :
دستگاه اتوماتیک برش پروفیل UPVC از زیر .
دامنه برش از °25 - °0 - °25 درجه می باشد .


گارد کاملا تحت پوشش و محافظت شده .
سیستم جک ها به صورت بادی می باشد .
تنظیم پین زاویه برش به صورت دستی و از °45 - °90 - °45 درجه می باشد . 
دستگاه در دو رنگ طوسی و آبی

product detail
.Automatic up – cut mitre saw for pvc profiles
.Cutting range of 25°- 0° - 25° degrees
.fully guarded and totally covered
.Pneumatic clamping
.45°-90°-45°manually location pin

مشخصات فنی / technical detail
 ولتاژ / فرکانس  V 380  / 50 Hz   Voltage / frequency 
 قدرت کل  1,5Kw 
 Total power 
 فشار هوا  6-8bar   Air pressure 
 مصرف هوا   76Lt. / min  Air consuption 
 تیغه اره Ø420 saw blade 
 حداکثر ارتفاع  پروفیل 100mm Max. profil height 
 حداکثر عرض پروفیل 120mm Max. profile width 
 طول دستگاه 170mm Machine length 
عرض دستگاه 800mm Machine width 
 وزن دسگاه 160Kg   Machine  weight 
 تبدیل دستگاه 3000x2 mm  Converter length