یراق جفتی پنجره دولنگه پروانه ای

یراق-جفتی-پنجره-دو-لنگه-پروانه-ای-یو-پی-وی-سییراق-جفتی-پنجره-دو-لنگه-پروانه-ای-یو-پی-وی-سی
یراق-جفتی-پنجره-دو-لنگه-پروانه-ای-یو-پی-وی-سییراق-جفتی-پنجره-دو-لنگه-پروانه-ای-یو-پی-وی-سی
یراق جفتی پنجره دولنگه پروانه ای
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
شرح

یراق جفتی پنجره دولنگه پروانه ای یو پی وی سی

Sliding Accessores

مشخصات محصول یراق جفتی پنجره دولنگه پروانه ای upvc:

کد محصول : SA009

پیچ و مهره های فولادی پروانه ای (چپ - راست)

(Steel Double Wing bolt with bin bolt (left - right